ELORA GROUP s.r.o-OK prístrešok, Považská Bystrica (2017)