HLADKÝ & BIBIŠ, spol. s r.o.-OK zábradlie + markíza, Sociana poisťovňa Púchov (2017)