Instel, s.r.o. Považská Bystrica, nájazdová plošina (2013)