O nás


 

Organizácia MIDOPO vznikla v roku 1990 ako združenie podnikateľov za účelom spoločného podnikania v oblasti výroby, montáže oceľových konštrukcií, opráv a servisu zdvíhacích zariadení.

 
V roku 2002 sa MIDOPO združenie pretransformovalo na spoločnosť MIDOPO, s.r.o.

 

Na vykonávanie činnosti máme k dispozícii vlastné výrobné a prevádzkové priestory a potrebné technické vybavenie. Sídlo našej spoločnosti MIDOPO s.r.o., sa nachádza v Priemyselnom areáli bývalých Považských strojární v Považskej Bystrici.

 

V súčasnosti sa zaoberáme:

  • výrobou a montážou oceľových konštrukcií,
  • výrobou, montážou a servisom zdvíhacích zariadení,
  • odbornými prehliadkami a skúškami zdvíhacích zariadení.
  Kvalitu našich výrobkov zaručuje vyškolení personál a moderné technológie zavedené vo výrobnom procese. Dôkazom toho sú aj certifikáty, ktorých sme držiteľom:
  • EN ISO 9001: 2008 - systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
  • ISO EN 3834 – 2 : 2005 – požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov (Časť 2 - Úplné požiadavky na kvalitu).
  • STN EN 1090-2+A1 (EXC3) - technické požiadavky na oceľové a hliníkové konštrukcie.
  • Oprávnenie na výrobu, montáž, servis, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení ZDVÍHACÍCH.