Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Trenčín, oceľová konštrukcia (2014)