Vadap, s.r.o. Považská Bystrica, vzduchotechnika (2012)